Rentunder AB har ingått ett avtal om agentur med det nybildade bolaget Delta Boatwash i Spanien och har i samband med det erhållit en order på en MINIWASH med ett ordervärde om ca 0,5 mkr.

Rentunder tecknar en agentur med det spanska bolaget Delta Boatwash. Agenturen innebär exklusivitet att sälja Rentunders produkter i och norr om Valencia på Spanska östkusten. Bolaget får även möjlighet att icke exklusivt sälja båttvättar i Spanien. Ordervärdet på MINIWASHEN är ca 0,5 mkr och kommer levereras i år.

VD Mikael Alvén kommenterar:

Det är glädjande att ha funnit en passande agent som börjar bearbeta delar av den spanska marknaden. Representant från bolaget har tidigare besökt Sverige för att se bolagets produkter och vi tar nu nästa steg genom detta avtal.Ordern innebär också en möjlighet att börja visa upp vår lösning på att ersätta giftig båtfärg i medelhavet där vi tidigare inte haft några anläggningar. MINIWASHEN är perfekt för att demonstrera vår lösning i olika hamnar. Vår agent avser utöver försäljning även att bygga upp en lönsam tvättverksamhet med den mobila båttvätten genom att alternera mellan olika hamnar.Båtmässan i Cannes där bolaget ställde ut i förra vecka utgjorde en naturlig möjlighet att följa upp med möten både med intressenter som besökt oss i Sverige såväl som att visa upp oss för nya intressenter. Mässan i Cannes var bolagets första båtmässa utanför Sverige och intresset för vår produkt kan bara beskrivas som mycket stort. Det är tydligt att allt fler inom den marina branschen ser behovet av våra produkter för att på ett miljövänligt, bekvämt och prisvärt sätt kunna hålla båtskrovet rent.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september, 2017 kl. 16.10 CET.