• Svenska
    • English

Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 1 juni 2018

 

Rentunder offentliggör årsredovisning för 2017

Rentunder Holding AB offentliggör årsredovisning för 2017.

Rentunder offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2017. Bolagets revisor tillstyrker räkenskaperna. Bolagets årsredovisning finns tillgänglig på Rentunders hemsida.

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD

mikael@driveinboatwash.com

+46 (0)70 486 3839

 

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Denna information är sådan information som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni, 2018 kl. 09.00 CET.