Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 9 september 2020

 

Rentunders intressebolag i USA lanserar hemsida och redovisar 9 stycken underdistributörer som hjälpar till med expansionen i USA

Rentunders 50% ägda intressebolag i USA, Drive-in Boatwash USA, har lanserat egen hemsida. Genom lanseringen framkommer bland annat att bolaget hitintills har tecknat avtal med 9 stycken underdistributörer. Åtgärderna är avsedda att hjälpa etablering av nya båttvättar från Rentunder i USA.

Rentunder Holding ABs 50% ägda intresseföretag, Drive-in Boatwash-USA (DIBW USA), har lanserat en egen hemsida där det bland annat framkommer att bolaget har tecknat avtal med 9 stycken underdistributörer och vilka områden i USA de börjat bearbeta. DIBW USA har rättigheterna i Hela USA exklusive Västkusten i USA, som Rentunder anser så värdefullt att man tills vidare valt att behålla och bearbeta i egen regi. Hemsideadressen till DIBW USA är www.driveinboatwashusa.com . Rentunder vill påpeka att nuvarande och framtida information på distributörens hemsida inte är under direkt kontroll av Rentunder Holding AB och bör ses som en marknadsföringssida från en av Rentunders distributörer, inte som material för investeringsbeslut i Rentunder Holding AB. För att erhålla information från Rentunder Holding AB så ska det ske genom att läsa bolagets pressmeddelanden och info på bolagets egna hemsida www.driveinboatwash.com/sv.

 

VD kommenterar:

”DIBW USA har tagit nästa naturliga steg för att bearbeta USA marknaden. De senaste 2 åren har det investerats miljonbelopp för att få på plats nödvändiga tillstånd och genomföra långtidstester som möjliggör Rentunders produkter får etablera sig på allt fler platser i USA. USA är en dyr och tidskrävande marknad att etablera sig på men det är den mest intressanta marknaden för Rentunder, trots att den svenska marknaden historiskt har varit klart större sett till omsättning. Sett till antalet båtar är marknaden i USA ca 15 gånger större än Sverige. Detta reflekterar dock inte det faktum att säsongen generellt är längre i USA och att båtägare i USA har högre kostnader för att hålla sitt båtskrov rent. Det finns även bättre möjligheter till merförsäljning såsom utbyte av zink anoder och andra kringtjänster. Rentunders styrelse är mycket nöjda med DIBW USAs ledning som mitt i en pandemi lyckats finna ett flertal lämpliga underdistributörer. Slutligen vill jag rekommendera vår distributörs hemsida där man kan se fler bilder och film på båttvättar, såväl som läsa omdömen från amerikanska båtkunder. De 4 båttvättar som visas är helt eller delvis sålda levererade installationer inom DIBW USA område som distributör. Utöver det äger DIBW USA en mobil båttvätt, MINIWASH, som används för demonstrationer till kunder.”

 

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september, 2020 kl. 10.05 CET.