Rentunder inleder samarbete med Håll Skärgården Ren rf i Finland. Samarbetet innebär främst betydande gratis marknadsföring.

Rentunder Holding AB dotterbolag Rentunder har ingått ett samarbete med miljöorganisationen Håll Skärgården Ren rf (HSR) i Finland. Samarbetet innebär värdefull marknadsföring för Rentunder på den finska marknanden, inklusive deltagande på Helsingfors Internationella Båtmässa. Samarbetet pågår fram till slutet av 2019.

VD Mikael Alvén kommenterar:

Samarbetet med HSR är viktigt för oss, då det hjälper oss nå ut med det positiva budskapet, om våra båttvättar, i Finland i redan etablerade kanaler mot båtfolk och myndigheter. Det är glädjande att ännu en välrenommerad miljöorganisation ställer sig bakom våra produkter. Vi tror att samarbetet kommer underlätta vår fortsatta etablering på den finska marknaden.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november, 2018 kl. 16.00 CET.