Teckningsperioden för företrädesemissionen i Rentunder Holding AB löpte ut den 1 oktober 2018. Utfallet visar att 5 046 725 aktier tecknades, vilket motsvarar cirka 74,2 procent av erbjudandet.

Utfallet av företrädesemissionen i Rentunder Holding AB som löpte ut den 1 oktober 2018 ledde till att totalt 5 046 725 aktier tecknandes. 4 458 984 aktier, motsvarande ca 65,6 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter. Utöver det har anmälningar utan företrädesrätt om totalt 587 741 aktier, motsvarande ca 8,6 procent, mottagits och samtliga dessa får tilldelning. Totalt tillkommer från emissionen 5 046 725 nya aktier och 7 065 414,80 SEK. Emissionen är därmed tecknad till cirka 74,2 procent.

Emissionslikviden som tillfaller bolaget uppgår till ca 6 855 000 SEK efter avdrag för emissionskostnader, inklusive relaterad marknadsföring, om ca 210 000 SEK. De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det memorandum som offentliggjordes den 14 september 2018. Genom företrädesemissionen ökar Rentunder Holding ABs aktiekapital med 504 672,5 SEK till 1 864 382,6 SEK. Antalet aktier ökar med 5 046 725 stycken till 18 643 826 stycken aktier.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober, 2018 kl. 17.00 CET.