Detta pressmeddelande går också att öppna i PDF form.

Miljöteknikbolaget Rentunder har inlett ett samarbete med organisationen
Expedition Rädda Östersjön.

Rentunder fortsätter att stärka sin marknadsnärvaro på den svenska marknaden.
VD berättar:

”Samarbetet med Expedition Rädda Östersjön är ett naturligt steg, då Rentunder aktivt jobbar för
att skapa en renare havsmiljö. I Östersjön specifikt gör vi det bland annat genom de anläggningar
vi sålt såväl som våra egna. Vårt samarbete avser att gemensamt verka för hållbarhet och
Östersjöns miljö genom att föra fram varandras arbete i flertalet kanaler, bland annat vid ett
kommande event i Nynäshamn slutet av augusti.

Bolaget ställer även ut på båtmässan Allt för Sjön, Sveriges största publika mässa för
fritidsbåtssegmentet. Allt För Sjön är en marknadsplats av många i ledet att nå ut till potentiella
köpare, samt ytterligare förstärka medvetandet hos båtägare att nyttja våra båtbottentvättar.
Besök oss gärna där med start den 9 mars.

Detta sker parallellt med att företaget verkställer en omfattande satsning på den amerikanska
marknaden, med målsättning att fortsatt etablera fler tvättar och potentiella samarbeten. Vi
kommer kontinuerligt under året bedriva riktade marknadskampanjer via sociala kanaler för
satsningen i USA.

I dagarna har bolaget även nominerats till Sweboats årliga miljöpris, där vår innovativa miljöteknik
gör det möjligt för fler båtägare att tvätta sin båt och på så vis välja en biocidfri bottenfärg.
Rentunders miljöteknik har tidigare vunnit pris på den prestigefyllda Parismässan, där vi vann pris
för bästa innovation i hård konkurrens med globala aktörer”.

För ytterligare information kontakta:

Carina Bjerner, VD
carina@driveinboatwash.com
+46 (0) 601 61 10

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer anläggningar som på mekanisk väg
rengör båtbottnar i syfte att ej behöva använda giftig båtbottenfärg. Bolaget har sålt
anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM
Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.