Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 1 september 2020

 

Rentunder erhåller genombrottsorder för Europa utanför Norden och tecknar avtal med ny distributör

Rentunder AB har sålt 50% delägande i en båttvätt till Clean Blue d.o.o som planeras att levereras till Kroatien senast under första halvan av 2021. Rentunder behåller 50% ägande. Bortsett ifrån Norden är detta Rentunders första leverans av BIGWASH i Europa. Clean Blue d.o.o blir även bolagets distributör i Kroatien

 
Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har sålt 50% av en BIGWASH-16 till Clean Blue d.o.o som även blir distributör för Rentunder i Kroatioen. Det initiala ordervärdet uppgår till ca 1,3 mkr, där kommande års intäkter beror på hur stor omsättningen på maskinen blir. Rentunder kommer ha en procentuell intäkt på omsättningen framöver och enbart stå för service/underhåll under den första 12 månaders perioden. Installation beräknas ske senast under första halvan av 2021. Ordern är unik då det är första tvätten i Europa utanför Norden.
 
VD kommenterar:
 

”Detta är en mycket viktig milstolpe för Rentunder. Vi har jobbat aktivt med att finna rätt partner och få tillstånden på plats för en första BIGWASH i södra Europa. Vi är mycket glada över att även kunna vara med som delägare i denna viktiga referensanläggning. Vi har sett från USA marknaden hur viktigt det var att få en första anläggning på plats för att möjliggöra ytterligare tillväxt. På samma vis ser vi att det är väsentligt att ha en referens i medelhavet för att kunna bjuda in kunder och se hur bra denna lösning är för båtägare att hålla sitt skrov rent på ett ekonomiskt, praktiskt och miljövänligt vis. Att få del i tvättintäkterna, för att få ökade och återkommande intäkter och bättre lönsamhet från de maskiner vi levererar är också en viktig del i Rentunders företagsbyggande. Genom att vara delägare i båttvättar kan Rentunder som i denna affär enbart stå kostnaden för service/underhåll under garantitiden. Rentunder tar en procentsats på all omsättning från tvättandet och efter 1 år förväntas inga ytterligare kostnader uppstå för Rentunder när maskinen drivs. Vi kan enkelt hålla koll på hur mycket som tvättas genom räkneverk på tvätten som vi tagit fram, och även komplettera med kamerainspelning för att erhålla ytterligare information.
Vår partner har jobbat enträget för att få tillstånd på plats, säkra en bra hamn och en bra plats i hamnen. Vi ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete med dem.”

 
För ytterligare information kontakta:
 
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839
 
Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.
 
Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september, 2020 kl. 15.35 CET.