Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Ulvsundavikens Varvsförening om att leverera en båttvätt till deras hamn. 

 Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har sålt en BIGWASH-16 till Ulvsundavikens Varvsförening. Ordervärdet uppgår till ca 2 mkr. Installation beräknas ske andra kvartalet 2020. 

För ytterligare information kontakta: 

Mikael Alvén, VD 

mikael@driveinboatwash.com 

+46 (0)70 486 3839 

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 mars, 2020 kl. 9.00 CET.