Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB har erhållit en order från bolagets distributör B&D Enterprises of South Florida, LCC (B&D) på 2 BIGWASH med ett ordervärde om ca 4 mkr. B&D har sedan tidigare beställt en BIGWASH som är under transport till Florida. B&D erhåller exklusivitet i Florida och möjlighet till exklusivitet till större delen av USA under 6 år, förutsatt att de löpande gör ytterligare beställningar.

Rentunders order från B&D är ett naturligt fortsättningssteg från det samarbete som påbörjades med bolaget för ca 1 år sedan. I och med ordern på 2 BIGWASH har B&D nu beställt 3 BIGWASH totalt, varav alla 3 kommer levereras under 2017. Ordern innebär också bland annat att B&D får exklusivitet i hela Florida istället för västra Florida som man tidigare haft. De får även icke-exklusiv rätt att sälja i USA exklusive staten Washington och Kalifornien. Bolaget kan på sikt få exklusivitet i hela USA, exklusive staten Washington och Kalifornien, i upp till 6 år men det bygger på minimiorder om ca 450 mkr under denna period, varav ca 52 mkr de kommande 24 månaderna (baserat på nuvarande dollarkurs).

Rentunders VD Mikael Alvén kommenterar:

Det är mycket glädjande att B&D som har haft tid att noggrant undersöka marknaden och se maskiner i drift i Sverige och USA, nu tar nästa steg med detta avtal. På svenska marknaden har vi främst arbetat mot kunder med en uttalad ambition att köpa en anläggning till sin hamn, medan de kunder vi arbetar mot utomlands nästan uteslutande har en uttalad ambition att beställa fler anläggningar och vara vår agent eller distributör. Det utgör en viktig milstolpe för oss att få vår första återkommande order från samarbetspartner. Framtida minimivolymer avspeglar också väl möjligheterna som finns i USA. Vi ser fram emot det fördjupade samarbetet med B&D och det är positivt att de redan är väl insatta i marknaden efter ett års förstudier och planering samt finansieringsprocess för att rulla ut en genomarbetad sälj- och etableringsplan.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj, 2017 kl. 10.11 CET.