Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 16 september 2020

Rentunders offentliggör info kring extern investering i intressebolag i USA

Rentunder har ett 50% ägande Drive-in Boatwash USA (DIBW USA) som i juni 2020 tog in USD 150 000 i finansiering. Rentunder offentliggör idag att investeringen gjordes på en värdering på DIBW USA om 3 MUSD efter kapitalinjektion.

Rentunder har ett 50% ägande DIBW USA som i juni 2020 tog in USD 150 000 i finansiering. Rentunder har idag fått klartecken att avslöja att investeringen gjordes på en värdering om 3 MUSD efter kapitalinjektion. Anledningen att Rentunder har sökt godkännande från DIBW USAs ledning om att gå ut med ytterligare information om affären är för man uppfattar det som att informationen kan
komma att spridas i USA i takt med att DIBW USA kan komma att samtala med olika aktörer. Rentunder kommer även kunna få nytta av att delge informationen till andra nuvarande och potentiella samarbetspartners utomlands som undersöker finansieringsmöjligheter. DIBW USA har mindre delägande i några BIGWASH båttvättar och äger en MINIWASH, men det huvudsakliga värdet i bolaget utgörs av det distributionsavtal bolaget har med Rentunder. Bolaget som investerade i DIBW USA ägs av 2 professorer i marknadsföring i USA (en associate och en tenure professor) och de är aktivt engagerade att hjälpa DIBW USA nå framgång.

VD kommenterar:

”Informationen i detta pressmeddelande kan vara av intresse för svenska investerare då det ger en indikation på intresset i USA för Rentunders teknologi. Värderingen av DIBW USA baserat på investeringen efter kapitalinjektionen är högre än värderingen för hela Rentunder Holding AB baserat på t ex gårdagens stängningskurs. För Rentunders del är det i detta läge främst
intressant att DIBW USA får strategiska värdebringande investerare och resurser att börja bearbeta bolagets marknand på ett bra sätt. DIBW USA har distributionsrätt i hela USA med undantag för västkusten i USA (Kalifornien, Washington och Oregon) där Rentunder själva bearbetar marknaden. Rentunder var nöjda med uppgörelsen i juni som gjordes mitt under corona och innan DIBW-USA säkrat ett stort antal distributörer. Framgångar för DIBW-USA kommer Rentunder till del både som 50% ägare såväl som leverantör till bolaget.”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 september, 2020 kl. 13.35 CET.