Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 9 452 160 SEK (helåret 2018: 3 286 827 SEK) och resultat efter skatt om -1 306 541 SEK (helåret 2018: -5 765 243 SEK) för helåret 2019.

Nästa rapporttillfälle kommer vara halvårsrapport som redovisas 26 augusti 2020.

Bolagets rapport finns i dess helhet tillgänglig på bolagets hemsida

Bolagets VD lämnar följande kommentar i bokslutskommunikén:

2019 har varit ett år med stort fokus på att få en välfungerande säljorganisation i USA och få igång flera tvättanläggningar i USA på ett framgångsrikt sätt. Bolagets omsättning ökar kraftigt under 2019 från 3,3 mkr till 9,5 mkr för helåret. Bolaget minskar förlusten från 5,7 mkr 2018 till 1,3 mkr 2019. Under andra halvåret 2019 visar bolaget till och med en mindre vinst.

Rentunder har idag i USA tvättar levererade till Kalifornien, öst- och västkusten i Florida, Dallas och Houston. Det pågår för närvarande mycket aktivitet i USA för att på ett framgångsrikt sätt ytterligare etablera och växa vårt 50% ägda bolag där. Rentunder äger båttvätten i San Diego och genom dotterbolag är delägare i ytterligare tvättar i USA. På den Svenska marknaden äger Rentunder tvätten i Vaxholm och i Näsbyviken.

För att bolaget ska ta större steg mot att nå sin vision att fasa ut giftig båtbottenfärg behöver våra anläggningar visa på än bättre ekonomiskt utfall på driftnivå, alternativt få draghjälp av strängare miljöregler, eller bidragspengar. Kundnöjdheten bland båtägare som provat våra produkter är generellt mycket hög och den stora majoriteten fortsätter med borsttvättning, istället för målning efter de väl provat vår båttvätt.”

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SMT. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari, 2020 kl. 14.30 CET.