Rentunder Holding AB

Pressmeddelande den 1 oktober 2020

Rentunders norska kund deltar i stor insamling i Norge som lyfter fram skador båtfärger orsakar

Världsnaturfonden, WWF, anordnar världens största insamling sett till antalet frivilliga som deltar. Insamlingen fokuserar på plastutsläpp i havet där båtfärger är en stor utsläppare av mikroplaster. TV-programmet kring insamlingen är mycket uppmärksammat där bland annat Norska kungahuset, stortinget och regeringen deltar. Rentunders kund i Norge som har en båttvätt utanför Oslo är med och stöttar insamlingen.

Världsnaturfonden, WWF, anordnar i oktober en insamling i Norge med fokus på plastutsläppen i havet. Rentunders kund i Norge, som äger en båttvätt, är med och bidrar till insamlingen. Utöver insamling av pengar kommer ett stort antal dykare och andra frivilliga plocka upp plast ur havet. En stor utsläppare av plaster i havet kommer från båtfärger. Plastpartiklarna är dock mycket små, så kallad mikroplast, och är ett mycket allvarligt problem. Mikroplasten hamnar bland annat i fisk och därefter i människa om fisken äts. WWF var med och stöttade installationen av båttvätten i Norge från Rentunder. Rentunder har i sin kommunikation främst lyft fram tungmetallerna i färgen när man talat om miljöskador från färgen. Detta är för att det på de flesta platser har kommits längre med förståelse kring det miljöproblemet och det är ofta mot tungmetallerna myndigheter över världen har fokuserat på när de tittar på förbud och begränsningar mot färger. I allt fler länder har dock debatten ökat senaste åren kring problemen med mikroplaster där båtfärgen är en viktig utsläppskälla. Då Rentunders produkter främst är till för att ersätta båtfärger är det positivt ju mer det uppmärksammas kring miljöproblemen med båtfärg, då det leder till att alternativa lösningar söks både av kommersiella aktörer såväl som myndigheter.

VD kommenterar:

”Ökad uppmärksamhet kring problemen med båtfärger är något vi sett allt mer av under senare år på många platser i världen. Det är viktigt att detta uppmärksammas både för konsumenter och myndigheters vetskap. Rentunder fokuserar normalt inte i större utsträckning på miljöförstörelsen som båtfärger skapar, då bolagets lösning kan konkurrera med giftiga båtfärger oaktad hänsyn till miljöargumentet. Rentunders båttvättar kan eliminera behovet av båtfärger genom att med periodisk mekanisk borstning hålla skrovet rent. Detta kan göras till en kostnad som normalt är betydligt lägre än kostnaden med båtfärg, och miljönyttan får man helt enkelt på köpet.”

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic SME. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller inte insiderinformation som Rentunder Holding AB annars är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober, 2020 kl. 12.45 CET.