Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Trosa kommuns om att leverera en båttvätt till Trosa, Sverige.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har sålt en BIGWASH-14 till Trosa kommun. Ordervärdet uppgår till ca 2 mkr. Installation beräknas ske i tredje kvartalet 2019.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén
VD mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj, 2019 kl. 8.50 CET.