Rentunder AB har tecknat ett avtal med Näsbyvikens Båtsällskap om att etablera en båttvätt i Näsbyviken, Täby. Båttvätten kommer ägas och drivas av Rentunder. Rentunder erhåller 730 000 SEK vid driftstart och behåller 93% av intäkterna.

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har tecknat avtal med Näsbyvikens Båtsällskap om etablering av båttvätt i Näsbyviken. Rentunder kommer äga och driva anläggningen under minst 5 år enligt avtalet. Rentunder erhåller 730 000 SEK vid driftstart vilket är en ersättning för att tillhandahålla tjänsten för medlemmarna i Näsbyviken Båtsällskap. Rentunder kommer ansvara för drift och underhåll av tvätten och erhålla 93% av intäkterna. 7% av intäkterna går till Näsbyviken Båtsällskap vars 750 medlemmar också har rabatterat tvättpris. På grund av begränsning i bottendjupet kommer tvätten vara av en typ som endast tvättar motorbåtar. Tvätten kommer driftsättas kommersiellt till början av båtsäsongen 2019.

VD Mikael Alvén kommenterar:

Rentunder tar nu ännu ett steg i att bygga upp löpande intäktsströmmar genom att ha ägande i båttvättar. Utöver båttvättarna i Vaxholm och San Diego som bolaget äger så tillkommer under 2019 tvätten i Näsbyviken. Det är glädjande att denna installation blir i en så fin klubb som Näsbyviken.  Klubben blev utsedd till Årets Båtklubb 2014 bland annat för att vara mycket välskött såväl som att ha ett aktivt miljöengagemang. Rentunder kommer arbeta aktivt för att båttvätten ska användas mycket och uppskattas av medlemmar, såväl som av externa besökande båtar. Detta blir vår första tvätt i Sverige där vi själva har ensamt ansvar för personalen och därmed har möjlighet att hamna nära slutkunden och fortsätta utveckla vårt erbjudande så det passar kunderna så bra som möjligt. Vi hoppas att Näsbyvikens Båtsällskaps 750 medlemmar kommer bli nöjda.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september, 2018 kl. 16.35 CET.