Rentunder AB tecknar avtal med agent på den franska marknaden. Samtidigt säljs en MINIWASH för leverens till Frankrike. Ordervärdet uppgår till ca 0,5 mkr

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB tecknar en agentur med det franska bolaget Jean Marin Nautic. Bolaget erhåller rätten att sälja Rentunders produkter i Frankrike. I samband med avtalet har Jean Marin Nautic köpt en MINIWASH för ca 0,5 mkr med avsikt att förevisa tekniken i Frankrike. Leverans planeras ske senast under början av 3e kvartalet 2018.

VD Mikael Alvén kommenterar:

Vi välkomnar Jean Marin Nautic in i vår växande skara av agenter och distributörer. Rentunder har sedan början av 2017 gått från att ha produkter i 3 länder till att nu snart finnas i 9 länder (Sverige, Norge, USA, Kanada, Spanien, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Ukraina och snart Frankrike). Än viktigare är att vi har knutit samarbetsavtal som gör att vi har aktivt säljarbete på dessa platser. Det kommer bli spännande att se resultatet över tid av alla våra samarbetspartners arbete, som redan idag kan lägga flera gånger mer resurser på sälj än Rentunder själva kan. På de marknader vi funnits längst, Sverige och USA, har vi sett att från en första order har det sedan följt många fler i takt med att en första referensanläggning hunnit etableras och bevisa sina stora fördelar.Arbetet med att bygga upp agenturer har varit ett oerhört framgångsrikt och kostnadseffektivt sätt för oss att snabbt sprida vår närvaro. Utöver att finna ytterligare agenter följer Rentunder noga utvecklingen för när, vart och hur vi bedömer det vara rätt att etablera hel och delägda båttvättar tillsammans med samarbetspartners.Jag vill till sist tacka och gratulera Rentunders lilla, men hårt arbetande och duktiga, säljorganisation som gör ett fantastiskt jobb.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com. Aqurat Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april, 2018 kl. 14.25 CET.