• Svenska
    • English

Ägarstruktur

Ägarstrukturen i Rentunder Holding framgår enligt nedan med över 5% andel redovisat separat.

Ägare Antal Aktier Procent
Alvén Invest AB 3924708 28,9%
Karl-Axel Bartholf 1212920 8,9%
Fyra Linjer Teknik AB 808613 5,9%
Mikael Alvén 722919 5,3%
Övriga 6927941 51,0%
Totalt 13 597 101 100,0%