Investerare

Aktiekapitalets utveckling

Aktierna i Rentunder Holding har utgivits i enlighet med svensk lag. Beloppen är i Svenska kronor.

DatumAntal aktierAktiekapitalKvotvärdeHändelse
2012-01-30500000500000,1Bildades hos bolagsverket
2012-03-211521532202153,20,1Nyemission
2012-12-271010766010107660,1Apportemission
2013-07-071187966011879660,1Nyemission
2015-08-16130661011306610,10,1Nyemission
2016-12-15135971011359710,10,1Nyemission