Investerare

Styrelse

Mikael Alvén, Styrelseordförande

Mikael har Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och 1 års studier Teknisk Fysik på Kungliga Tekniska Högskolan. Mikael kommer från en entreprenörsfamilj och har arbetat med bygg- och fastighetsutveckling i egen regi och sitter med i styrelsen för flera mindre bolag. Mikael var VD under tidsperioden april 2011- april 2022 i Rentunder AB och i Rentunder Holding AB, sedan bolagets bildande under 2012.

Carina Bjerner, Styrelseledamot

Carina har 20 års erfarenhet som Försäljningschef och Brand Manager för Swatch Group. Vidare innehar Carina universitetsstudier från Harvard Business School samt Cambridge University. Carina har under flertalet år ideellt ansvarat för driften av båtbottentvätten för Bosö Båtklubb, Lidingö. Carina har varit VD sedan i april 2022 i Rentunder AB och i Rentunder Holding AB.

Jan Alvén, Styrelseledamot

Jan har en bakgrund som ingenjör med specialistkompetens inom hydraulik. Jan har över 40 års erfarenhet av företagsbyggande. Efter att ha sålt ett hydraul företag till Hexagon, arbetade han som Teknisk Direktör på Hexagon Automation under flera år. Jan sitter med i styrelsen för ett flertal bolag där han har ett större ägande.

Karl-Axel Bartholf, Styrelseledamot

Karl-Axel har en bakgrund som Byggnadsingenjör och arbetar idag med CAD-ritning och konstruktion i eget företag. Huvuddelen av jobben görs åt Forsmarks Kärnkraftsverk. Karl-Axel drev verksamheten med båttvättar från 2004 till 2011.