Pressmeddelanden

Rentunder publicerar rapport för första 6 månaderna 2019

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 26 augusti 2019 Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 5 998 797 SEK (första halvåret…

Rentunder säljer BIGWASH till Västerås kommun

Rentunder Holding ABPressmeddelande den 23 augusti 2019 Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Västerås kommun om att leverera en…

Rentunder återköper 2 båttvättar

Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 23 augusti 2019 Rentunder återköper 2 båttvättar Rentunder AB har köpt åter de två tvättanläggningar…

Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding AB

Rentunder Holding ABPressmeddelande den 27 juni 2019 Vid årsstämma i Rentunder Holding AB den 27 juni 2018 fattades i huvudsak…

Rentunder Holding AB offentliggör årsredovisning för 2018.

  Rentunder Holding AB Pressmeddelande den 31 maj 2019 Rentunder offentliggör årsredovisning för 2018 Rentunder Holding AB offentliggör årsredovisning för…

Rentunder kallar till årsstämma

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2018. Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar härmed till årsstämma…

Rentunder säljer BIGWASH till Trosa kommun

Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Trosa kommuns om att leverera en båttvätt till Trosa, Sverige. Rentunder Holding ABs…

RENTUNDER PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2018

Pressmeddelande den 25 februari 2019, Rentunder Holding AB: Rentunder Holding publicerar bokslutskommuniké för 2018. Rentunder Holding AB redovisar en omsättning…

Rentunder säljer BIGWASH-14 till Gustavsberg

Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Nya Gustavsbergs Båtklubb om att leverera en båttvätt till Gustavsberg, Sverige. Rentunder Holding…

Rentunder bildar gemensamtägt bolag och säger upp distributörsavtal i USA

Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Drive-in Boatwash Delaware Inc har ingått ett 50% ägande i ett nystartat bolag med Rentunders…

Rentunder erhåller data om en av företagets båttvättar från medlemsundersökning

Rentunder erhåller data från undersökning gjord av Bosö Båtklubb (BBK) till deras medlemmar. BBK införskaffade en båttvätt från Rentunder för…

Rentunder inleder samarbete med Håll Skärgården Ren rf

Rentunder inleder samarbete med Håll Skärgården Ren rf i Finland. Samarbetet innebär främst betydande gratis marknadsföring. Rentunder Holding AB dotterbolag…

Rentunder söker ny VD för expansion

Rentunder söker ny VD för att driva bolagets säljstrategi. Bolagets nuvarande VD kommer sitta kvar i styrelsen och arbeta på…

Rentunder tecknar avtal om etablering av egenägd båttvätt i Finland

Rentunder AB har tecknat ett avtal med det finska bolaget Kb VN-Marine Ky (VN)  som driver hamnen i Hagnö, Finland,…

Rentunder offentliggör utfallet av företrädesemissionen

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Rentunder Holding AB löpte ut den 1 oktober 2018. Utfallet visar att 5 046 725 aktier…

Rentunder genomför världens första automatisering av båttvätt

Rentunder AB har tecknat ett avtal med Bosö Båtklubb om uppgradering av deras båttvätt för att automatisera hela tvättprocessen. Det…

Rentunder tecknar avtal om etablering och drift av båttvätt i Näsbyviken

Rentunder AB har tecknat ett avtal med Näsbyvikens Båtsällskap om att etablera en båttvätt i Näsbyviken, Täby. Båttvätten kommer ägas…

Rentunder offentliggör

Rentunder offentliggör informationsmemorandum i samband med företrädesemission Styrelsen i Rentunder Holding AB har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den…

Rentunder publicerar rapport för första 6 månaderna 2018

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 1 232 986 SEK (första halvåret 2017: 10 247 924 SEK) och ett…

Rentunder genomför företrädesemission

Rentunder Holding AB genomför en nyemission på 9,5 MSEK med företräde för aktieägarna. Emissionen kommer möjliggöra satsningar i hel och…

Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding AB

Vid årsstämma i Rentunder Holding AB den 27 juni 2018 fattades i huvudsak följande beslut: Den framlagda årsredovisningen inklusive balans-…

Rentunder offentliggör årsredovisning för 2017

Rentunder Holding AB offentliggör årsredovisning för 2017. Bolagets revisor tillstyrker räkenskaperna. Bolagets årsredovisning finns tillgänglig på Rentunders hemsida. För ytterligare…

Rentunder kallar till årsstämma

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2017. Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar härmed till årsstämma.…

Ökat fokus på delägande av båttvättar

Rentunder har för avsikt att i betydligt större omfattning än tidigare etablera tvättar i USA och Norden där Rentunder har…

Rentunder tecknar avtal med agent för den franska marknaden och erhåller order

Rentunder AB tecknar avtal med agent på den franska marknaden. Samtidigt säljs en MINIWASH för leverens till Frankrike. Ordervärdet uppgår…

Norges Miljöminister och Världsnaturfonden besöker båttvätt

Båttvätten som Rentunder levererat till Norge har fått besök av Norges Miljöminister och representant från Världsnaturfonden. Besöket följdes av Norges…

Bokslutskommuniké 2017 komplettering

Rentunder publicerar komplettering till bokslutskommuniké för 2017 Rentunder Holding AB publicerar komplettering som tydliggör redan känd information utifrån bokslutskommunikén som…

Rentunder publicerar bokslutskommuniké för 2017

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 14 777 267 SEK (helåret 2016: 776 123 SEK) och resultat efter skatt…

Rentunder erhåller stöd från Region Uppsala om 0,5 MSEK

Rentunder AB har erhållit två stöd om vardera 250 000 kr från Region Uppsala. Stödet kommer underlätta bolagets internationalisering och automatisering av…

Rentunder får order från distributör i USA på ca 4 mkr

Rentunder Holding ABNoterat på NGM Nordic MTFPressmeddelande den 12 december Rentunder Holding ABs helägda dotterbolag Rentunder AB (Rentunder) har erhållit…
Stäng meny